Vi adskiller os fra mange andre små patientforeninger ved at være istand til at arrangere kurser, workshops, foredrag, sociale aktiviteter udelukkende udfra medlemmernes egne ønsker og behov, uden indblanding fra det offentlige Danmark og professionelle fra diverse organisationer.

Vi ønsker at vi i vores lille forening får mulighed for at få et så personligt udbytte af vores kurser som muligt. På den måde er ”småt godt”.

Vi sætter livsglæde og livskraft højt og et vigtigt mål med det vi gør er livsnydelse

Det er en stor tryghed at være sammen med andre i samme båd, som umiddelbart forstår hvad det vil sige at have kræft, eller have senfølger af kræft eller være bange for at kræften skal vende tilbage. På samme måde er det inspirerende at opleve hvordan andre med kræft tæt inde på livet på trods af det kan leve fulde rige liv.

På den måde lærer vi af hinanden ved bare at være sammen.

Vi er alle frivillige og har kræft eller er tidligere kræftpatienter eller er pårørende til en kræftpatient. Vi er uafhængige af økonomiske interesser. Den daglige økonomi er baseret på donationer, medlemskontingenter og fonde.

Kræftforeningen De Aktive er helt og holdent medlemmernes egen forening! Du behøver ikke være ramt af kræft for at blive medlem.

Har du ideer og ønsker til aktiviteter du har lyst at få sat i gang så sig endelig til!

Det er sådan det fungerer her.

Meld dig ind

3 + 12 =

Share This