Generalforsamling:

Info vedr. Corona smitte. Hvis Sundhedsstyrelsen tillader det, holder Kræftforeningen De Aktive Generalforsamling den 23. april 2020 kl. 19-21. Ny info: Vi udsætter vores Generalforsamling til efter den 10. maj 2020. Endelig dato følger.

Adressen: Det Frivillige Sociale Hus (Frivillig Centeret) Farimagsvej 16. 4700 Næstved.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent og stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Årsrapport fremlægges

5) Godkendelse af kontingent

6) Valg til bestyrelsen

I lige år vælges:

Formand

1 bestyrelsesmedlem

Derudover vælges 2 suppleanter for et år

Behandling af indkomne forslag

7) Eventuelt (dette punkt kan ikke besluttes)

Det er naturligvis kun foreningens medlemmer, der har stemmeret til generalforsamlingen.

Alle er velkommen, vi er for alle patient grupper.

Hvis du ikke har fornyet dit medlems kontingent endnu, kan du nå det endnu. Indbetal 150.00 kr. senest d. 1/5 – 2020 på vores SparNord konto: 9819-4575875586.

Din kvittering er dit bevis på medlemskabet og din ret til at stemme på generalforsamlingen.

Du kan herved også deltage gratis til vores foredrag, kurser og cafe hygge resten af år 2020.

De bedste hilsner

På bestyrelsens vegne

Formand

Susanne Thuge.

Tlf. 71992424

Share This