Generalforsamling:

Kræftforeningen De Aktive holder Ordinær Generalforsamling den 9. juni  2021 kl. 19-21.

Adressen: Det Frivillige Sociale Hus (Frivillig Centeret) Farimagsvej 16. 4700 Næstved.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent og stemmetællere

3) Formandens beretning

4) Årsrapport fremlægges

5) Godkendelse af kontingent

6) Valg til bestyrelsen

I ulige år vælges:

Næstmand

Kasserer

Derudover vælges 2 suppleanter for et år

7) Behandling af indkomne forslag

8) Eventuelt (dette punkt kan ikke besluttes)

Det er naturligvis kun foreningens medlemmer, der har stemmeret til generalforsamlingen.

Alle er velkommen, vi er for alle patient grupper.

Hvis du ikke har fornyet dit medlems kontingent endnu, kan du nå det endnu. Indbetal 150.00 kr. senest d. 7/6 – 2021 på vores SparNord konto: 9819-4575875586.

Din kvittering er dit bevis på medlemskabet og din ret til at stemme på generalforsamlingen. Tilmelding på tlf 71992424 eller mail: post@deaktive.dk

Du kan herved også deltage billigt til vores foredrag, kurser og cafe hygge resten af år 2021.

De bedste hilsner

På bestyrelsens vegne

Formand

Susanne Thuge.

Share This