Sted

De Sociale Foreningers Hus - Frivillig Center Næstved
Farimagsvej 16, Næstved, Danmark
Kategori

Dato

26. apr 2018

Tid

19:00 - 21:00

Generalforsamling

INDBYDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 26. april 2018 kl. 19-21

i Frivilligcenter Næstved
De Sociale Foreningers Hus
Farimagsvej 16
4700 Næstved

DAGSORDEN i flg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Årsrapport fremlægges
  5. Godkendelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen: Vi mangler 1 bestyrelses medlem, så hvis du har lyst til lidt frivilligt bestyrelses arbejde, bedes du kontakte Susanne Thuge: tlf. 71992424
  7. Behandling af indkomne forslag: Emner og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hændesenest den 29. marts 2018: Susanne Thuge, E- mail: post@deaktive.dk
  8. Ændring af vedtægter fremlægges
  9. Eventuelt (dette punkt kan ikke besluttes)
Print Friendly, PDF & Email