Velkommen til De Aktive

Hvem er De Aktive?

Kræftforeningen De Aktive blev stiftet i 2008 af en gruppe kræftpatienter, som på deres egen krop havde erfaret, at der manglede rehabiliteringstilbud.

 • Foreningen har ingen ansatte.
 • Alt arbejde udføres frivilligt af nuværende og tidligere kræftpatienter samt deres pårørende.

I 2017 blev det besluttet at tilføje patient til foreningens navn så de nu hedder Kræft- og Patientforeningen De Aktive (KPDA).

Foreningen er uafhængig af økonomiske interesser. Den daglige økonomi er baseret på donationer, medlemskontingenter og fonde. Vi har således ingen udgifter til daglig administration, hvilket betyder at alle indtægter går ubeskåret til foreningens arbejde til gavn for alle medlemmerne.

 • Kræft- og Patientforeningen De Aktive er medlemmernes egen forening.
 • Foreningens daglige ledelse, drift og patientstøttearbejde udføres af frivillige.
 • Foreningen er uafhængig af økonomiske interesser, hvilket også er nedfældet i foreningens vedtægter.
 • Vi er derfor afhængige af medlemskontingenter, fonds ansøgninger og andre donationer.
 • Der skal ikke herske tvivl om, at vi er taknemlige for en hver donation – stor som lille.
 • Alle donationer går ubeskåret til foreningens patientstøttearbejde.

HVAD KAN VI TILBYDE?

Alle vores aktiviteter tager udgangspunkt i skæringspunktet mellem det dokumenterede og patienter og pårørendes egne erfaringer og behov. På denne baggrund har vi i vores korte levetid udviklet et unikt rehabiliteringsprogram, som kommer rundt om hele mennesket. Blandt andet spiller det sociale en væsentlig rolle, hvilket betyder, at vi udvikler og støtter de sociale netværker.

Vores tilbud henvender sig til følgende målgrupper:

 • færdigbehandlede kræftpatienter
 • kræftpatienter i behandling
 • samt kræftpatienter, som ikke længere tilbydes behandling.
 • angst, depression og stress ramte
 • pårørende

Vi tilbyde blandt andet relevante temaaftener, kurser med fokus på kræft, angst, depression, stress og livskvalitet både for patienter og deres pårørende, hvor deltagerne bibringes redskaber, som øger livskvaliteten i en måske for altid ændret livssituation. Og som ofte har et generelt forebyggende indhold. Vi har oprettet varmt vands gymnastikhold, specielt designet til kræftpatienter, som har gennemgået et genoptræningsforløb. Disse hold har til formål, at vedligeholde den opnåede kondition samt forebygge tilbagefald.

 BLIV MEDLEM NU

Medlemsfordele

 • Alle medlemmer deltager til stærkt reducerede priser eller gratis  i vores aktiviteter.
 • Deltagerne på varmt vands gymnastik holdene har tilknyttet personlig træner.
 • Som medlem får du tilsendt vores nyhedsbrev på e-mail når der er ny og relevant information om arrangementer, kurser, artikler og forskning m.m.
 • Få ny viden i mødet med ligesindede.
 • Deltag i foreningens sociale og kulturelle arrangementer.

Start typing and press Enter to search